Sprawy rozwodowe

Rozwód jest postępowaniem, w które najczęściej zaangażowane jest mnóstwo emocji. W większości przypadków sprawy małżeńskie często przebiegają w atmosferze konfliktu, dlatego sprawy o rozwód są dla adwokata dużym wyzwaniem.

Adwokat Agnieszka Moszczyńska, zdając sobie sprawę z powagi i złożoności sprawy rozwodowych, kładzie nacisk na indywidualne i empatyczne podejście. Naszym celem jest także zminimalizowanie konfliktów pomiędzy stronami, aby rozwód przebiegał w jak najmniej stresującej atmosferze.

Adwokat rozwód - Wrocław

Mając na uwadze specyfikę sprawy o rozwód, Kancelaria Adwokacka we Wrocławiu zapewnia porady dotyczące wszystkich aspektów rozwodu, czyli przede wszystkim spraw majątkowych, kwestii dotyczących alimentów oraz władzy rodzicielskiej.

Sprawy małżeńskie to najczęściej sprawy:

  • o rozwód (z wyłącznej winy jednego z małżonków lub bez orzekania o winie),
  • o unieważnienie małżeństwa,
  • o separację,
  • o alimenty na rzecz małżonka po rozwodzie,
  • o podział majątku dorobkowego (wspólnego), gdy ustanie wspólność majątkowa między małżonkami.
Sprawy rozwodowe