Aktualności

Prawo członka Wspólnoty Mieszkaniowej do kontroli

Właściciel lokalu nie jest pozbawiony możliwości sprawowania kontroli nad działalnością zarządu lub zarządcy,...

Europejski Nakaz Aresztowania - postępowanie w sprawie ENA

Jeszcze zanim do polskiego sądu wpłynie europejski nakaz aresztowania, sąd okręgowy może zastosować w...

Jakiemu ustawodawstwu podlega pracownik w okresie zatrudnienia w innym państwie Unii Europejskiej?

Zagadnienia dotyczące wspólnotowej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego budzą w praktyce wiele...

Ochrona danych osobowych właścicieli lokali a wspólnota mieszkaniowa

Czy wspólnota mieszkaniowa powinna podjąć uchwałę o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych...