Prawo pracy dotyczy każdej osoby pracującej - zatrudnionej nie tylko na postawie umowy o pracę, ale także za podstawie umowy zlecenia czy umowy o dzieło. Przepisy określają prawa i obowiązki, które musi przestrzegać pracownik jak i pracodawca. Od wielu lat nasza Kancelaria Adwokacka wspiera zarówno pracodawców jak i pracowników w sprawach z zakresu prawa pracy, przygotowując dokumenty związane ze stosunkiem pracy, doradzając w sprawach związanych z nawiązaniem, zmianą lub rozwiązaniem stosunku pracy. Zajmujemy się także dochodzeniem roszczeń wynikających ze stosunku pracy, zarówno na etapie przedsądowym jak i w postępowaniu przed sądem.

Zakres świadczonych usług

Kancelaria adwokat Agnieszki Moszczyńskiej mieści się we Wrocławiu, jednak prowadzimy sprawy z zakresu prawa pracy na terenie całej Polski. Obsługa prawna obejmuje wszelkie zagadnienia związane z prawem pracy i w różnych formach – jako stałą obsługę prawną lub doraźne porady prawne, zarówno dla przedsiębiorców, jak i pracowników.

Skuteczność adwokat Agnieszki Moszczyńskiej

Priorytetem Kancelarii jest zawsze zabezpieczanie interesów klientów i profesjonalna pomoc prawna we wszelkich sprawach dotyczących prawa pracy, związanych z bieżącym prowadzeniem działalności gospodarczej, w negocjacjach przedsądowych oraz w postępowaniu sądowym. Adwokat Agnieszka Moszczyńska dzięki praktycznemu doświadczeniu zapewnia skuteczność i wszechstronną pomoc prawną dla pracowników oraz pracodawców.

Usługi z zakresu prawa pracy obejmują:

 • sporządzanie i opiniowanie dokumentów związanych z zatrudnieniem, takich jak umowa o pracę, kontrakt menadżerski, umowa o zakazie konkurencji z uwzględnieniem specyfiki określonego stanowiska i rodzaju działalności, umowa o odpowiedzialności materialnej,
 • przygotowywanie aktów wewnętrznych takich jak regulamin wynagradzania, regulamin pracy,
 • wsparcie i współpraca z działem kadr,
 • sporządzanie opinii prawnych oraz dokumentów dotyczących nawiązania, zmiany lub rozwiązania stosunku pracy, takich jak wypowiedzenie umowy o pracę, wypowiedzenie warunków pracy, rozwiązanie umowy o pracę, odwołanie od rozwiązania umowy o pracę,
 • prowadzenie na etapie sądowym spraw z zakresu prawa pracy, w szczególności:
  • roszczenia z tytułu nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia / rozwiązania umowy o pracę (odszkodowanie, przywrócenie do pracy),
  • ustalenie istnienia stosunku pracy,
  • ustalenie wypadku przy pracy,
  • roszczenia związane z czasem pracy: za pracę w godzinach nadliczbowych, diety, ryczałty, ekwiwalent za urlop,
  • roszczenia kierowców zatrudnionych w transporcie krajowym lub międzynarodowym,
  • ochronę dóbr osobistych,
  • roszczenia wynikające z odpowiedzialności majątkowej pracowników,
  • roszczenia wynikające z umów o zakazie konkurencji.
 • prawo do urlopu macierzyńskiego i tacierzyńskiego,
 • prawo do urlopu wypoczynkowego, jeśli w tym samym roku odbyło się urlop wychowawczy

Obszarem praktyki adwokat Agnieszki Moszczyńskiej są także ubezpieczenia społeczne. Wśród prowadzonych przez Kancelarię Adwokacką spraw przeciwko ZUS są sprawy, w których należy wnieść odwołanie od decyzji ZUS w kwestiach takich jak :

 • prawo do emerytury (w tym emerytury w związku z pracą w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze; przejście na wcześniejszą emeryturę),
 • prawo do renty, prawo do zasiłku i innych świadczeń (w tym rent z tytułu niezdolności do pracy, zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński, zasiłek wychowawczy),
 • zwrot zasiłku lub świadczenia pobranego,
 • podleganie ubezpieczeniom społecznym – obowiązkowym i dobrowolnym (o ustalenie okresu podlegania ubezpieczeniom),
 • o zwrot zasiłków lub innych świadczeń pobranych z ZUS,
 • o ustalenie podstawy wymiaru składek,
 • przedłużenie umowy pracownicy na urlopie rodzicielskim, która ponownie zaszła w ciążę,
 • ochrona ciążowa pracownicy na zastępstwo,
Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Polityka bezpieczeństwa
Jak wyłączyć pliki cookies?
ROZUMIEM