W zakres prawa pracy wchodzą normy postępowania określające prawa i obowiązki stron stosunku pracy: pracowników i pracodawców. Od wielu lat Kancelaria adwokat Agnieszki Moszczyńskiej we Wrocławiu w zakresie prawa świadczy usługi prawne zarówno pracownikom, jak i pracodawcom, przygotowując dokumenty związane ze łączącym ich stosunkiem prawnym, nadto doradzając w kwestiach dotyczących nawiązania, zmiany lub rozwiązania tego stosunku. Jako dobry i wszechstronny prawnik we Wrocławiu z zakresu prawa pracy Agnieszka Moszczyńska zajmuje się dochodzeniem roszczeń wynikających ze stosunku pracy nie tylko w postępowaniu przed sądem, ale również na etapie przedsądowym.

Prawnik Agnieszka Moszczyńska – zakres świadczonych usług

Choć Kancelaria adwokat Agnieszki Moszczyńskiej mieści się we Wrocławiu, jej działalność obejmuje sprawy z zakresu prawa pracy na terenie całej Polski. Obsługa prawna dotyczy wszelkich zagadnień związanych z prawem pracy i ubezpieczeń społecznych w różnej formie, która przybierać może zarówno stałą, długotrwałą pomoc prawną, jak i doraźne porady prawne. Co ważne, adwokat Agnieszka Moszczyńska zajmuje się we Wrocławiu sprawami należącymi tak do indywidualnego, jak i zbiorowego prawa pracy.

Agnieszka Moszczyńska – skuteczny adwokat z zakresu prawa pracy we Wrocławiu

Najwyższym priorytetem czynności podejmowanych w imieniu Klientów jest zabezpieczanie ich indywidualnych interesów. Adwokat Agnieszka Moszczyńska we Wrocławiu dzięki praktycznemu doświadczeniu w zakresie prawa pracy zapewnia skuteczność i wszechstronną pomoc prawną zarówno dla pracowników, jak i pracodawców. Tym, co powinno wyróżniać dobrego prawnika zajmującego się prawem pracy jest indywidualne podejście do każdej sprawy – takie, które każdorazowo umożliwi realizację potrzeb Klienta. Zdając sobie z tego sprawę, adwokat Agnieszka Moszczyńska w kontakcie z Klientem stawia na przejrzystą i jasną komunikację. To ona sprawia, że porady prawne z prawa pracy okazują się skuteczne.

Dobry prawnik z zakresu prawa pracy – przejrzyste zasady ustalania honorarium

Adwokat Agnieszka Moszczyńska za usługi z zakresu prawa pracy we Wrocławiu pobiera honorarium o wysokości dostosowanej do charakteru sprawy, stopnia jej złożoności oraz sytuacji Klienta. Dzięki odpowiedniej komunikacji Klient korzystający z obsługi prawnej Kancelarii nie musi obawiać się o to, że zostanie zaskoczony nadmierną wysokością kosztów. Wynagrodzenie ustalane jest indywidualnie z każdym Klientem.

Usługi z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych obejmują w szczególności:

 • sporządzanie i opiniowanie dokumentów związanych z zatrudnieniem, takich jak umowa o pracę, kontrakt menadżerski, umowa o zakazie konkurencji z uwzględnieniem specyfiki określonego stanowiska i rodzaju działalności, umowa o odpowiedzialności materialnej,
 • przygotowywanie aktów wewnętrznych takich jak regulamin wynagradzania, regulamin pracy,
 • wsparcie i współpraca z działem kadr,
 • sporządzanie opinii prawnych oraz dokumentów dotyczących nawiązania, zmiany lub rozwiązania stosunku pracy, takich jak wypowiedzenie umowy o pracę, wypowiedzenie warunków pracy, rozwiązanie umowy o pracę, odwołanie od rozwiązania umowy o pracę,
 • prowadzenie na etapie sądowym spraw z zakresu prawa pracy, w szczególności:
  • roszczenia z tytułu nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia / rozwiązania umowy o pracę (odszkodowanie, przywrócenie do pracy),
  • ustalenie istnienia stosunku pracy,
  • ustalenie wypadku przy pracy,
  • roszczenia związane z czasem pracy: za pracę w godzinach nadliczbowych, diety, ryczałty, ekwiwalent za urlop,
  • roszczenia kierowców zatrudnionych w transporcie krajowym lub międzynarodowym,
  • ochronę dóbr osobistych,
  • roszczenia wynikające z odpowiedzialności majątkowej pracowników,
  • roszczenia wynikające z umów o zakazie konkurencji.
 • prawo do urlopu macierzyńskiego i tacierzyńskiego,
 • prawo do urlopu wypoczynkowego, jeśli w tym samym roku odbyło się urlop wychowawczy.
 • porady prawne w zakresie indywidualnego prawa pracy,
 • doradztwo w zakresie zbiorowego prawa pracy.

Obszarem praktyki adwokat Agnieszki Moszczyńskiej są także ubezpieczenia społeczne. Wśród prowadzonych przez Kancelarię Adwokacką spraw przeciwko ZUS są sprawy, w których należy wnieść odwołanie od decyzji ZUS w kwestiach takich jak :

 • prawo do emerytury (w tym emerytury w związku z pracą w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze; przejście na wcześniejszą emeryturę),
 • prawo do renty, prawo do zasiłku i innych świadczeń (w tym rent z tytułu niezdolności do pracy, zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński, zasiłek wychowawczy),
 • zwrot zasiłku lub świadczenia pobranego,
 • podleganie ubezpieczeniom społecznym – obowiązkowym i dobrowolnym (o ustalenie okresu podlegania ubezpieczeniom),
 • o zwrot zasiłków lub innych świadczeń pobranych z ZUS,
 • o ustalenie podstawy wymiaru składek,
 • przedłużenie umowy pracownicy na urlopie rodzicielskim, która ponownie zaszła w ciążę,
 • ochrona ciążowa pracownicy na zastępstwo,
Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Polityka bezpieczeństwa
Jak wyłączyć pliki cookies?
ROZUMIEM