W jakich okolicznościach Sąd warunkowo umorzy postępowanie w przypadku zatrzymania za jazdę po alkoholu?

Stało się. Popełniłeś błąd, prowadząc auto na podwójnym gazie. Zostałeś zatrzymany do kontroli i okazało się, że jesteś w stanie po spożyciu alkoholu, albo, co gorsze, w stanie nietrzeźwości. Poniżej przedstawiam kilka możliwych scenariuszy wydarzeń z uwzględnieniem  warunkowego umorzenia postępowania lub złagodzenia kary.

Jazda pod wpływem alkoholu, czyli albo stan nietrzeźwości albo stan po użyciu alkoholu.

Kiedy zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila lub prowadzi do przekroczenia takiego stężenia alkoholu we krwi, oznacza to, że kierowca jest w stanie nietrzeźwości.  Za to przestępstwo odpowiada na podstawie kodeksu karnego i grozi mu grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2 oraz dodatkowo zakaz prowadzenia pojazdów orzekany na okres minimum 3 lat. Jeżeli kierowca popełnia przestępstwo jazdy samochodem w stanie nietrzeźwości z art. 178a par 1 KK po raz pierwszy, jest szansa, że może zachować prawo jazdy pomimo kierowania samochodem po alkoholu.

Stan po użyciu alkoholu zachodzi, gdy jego zawartość we krwi wynosi 0,2-0,5 promila lub spożycie prowadzi do stężenia alkoholu we krwi na tym poziomie. Kierowca popełnia wykroczenie, za które grozi kara aresztu, grzywny do 5000 zł oraz zakaz prowadzenia pojazdów nakładany na okres od 6 miesięcy do 3 lat. Niezależnie od tego, na konto kierowcy wpisane zostaje 10 punktów karnych. Są jednak przepisy pozwalające Sądowi w uzasadnionych przypadkach zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary albo odstąpić od wymierzenia kary lub środka karnego.

 

Jak wynika z art. 66 § 1 Kodeksu Karnego, Sąd może warunkowo umorzyć postępowanie nawet w sprawie dotyczącej jazdy w stanie nietrzeźwości, bez orzekania o zakazie prowadzenia pojazdów mechanicznych, gdy stwierdzi, że zachodzą poniższe okoliczności:

  • wina i społeczna szkodliwość czynu nie jest znaczna – innymi słowy chodzi o przypadki, kiedy pomimo jazdy po spożyciu alkoholu nie zaistniały okoliczności mogące na przykład zagrażać życiu lub zdrowiu osób postronnych, nie doszło do wypadku czy kolizji
  • okoliczności popełnienia czynu nie budzą wątpliwości – w praktyce oznacza to przyznanie się do winy i wyjaśnienie sądowi okoliczności, dlaczego znalazłeś się w samochodzie po spożyciu alkoholu, wyrażenie skruchy oraz żalu za takie zachowanie
  • niekaralność za popełnienie przestępstwa umyślnego – nie stanowi jednak przeszkody w orzekaniu o warunkowym umorzeniu postępowania wcześniejsze ukaranie za nieumyślny występek, wykroczenie, a także wcześniejsze warunkowe umorzenie postępowania w sprawie o występek popełniony z winy umyślnej
  • stosunek sprawcy do popełnionego czynu oraz jego tryb życia pozwalają sądzić, że będzie się on stosować do obowiązujących przepisów prawa oraz że jazda po alkoholu była jednorazowa i nie jest jego normalnym zachowaniem.

Oprócz trzeciej z ww przesłanek wpływających na warunkowe umorzenie postępowania, wszystkie mają charakter oceny. Faktycznie dużo zależy od tego, jak Sąd oceni argumenty które mu przedstawisz. 

Wśród wszystkich scenariuszy, jakie mogą Cię spotkać podczas trwania procesu, najlepszym i najkorzystniejszym jest ten, w którym sąd przychyli się do warunkowego umorzenia postępowania karnego wobec Ciebie. Nie zrobi jednak tego z urzędu. Aby tak się stało, niezbędne jest złożenie do sądu wniosku o warunkowe umorzenie postępowania karnego. Jego sformułowanie może wymagać konsultacji prawniczej. Adwokat, który ma duże doświadczenie w sprawach karnych, odpowiednio sformułuje wniosek i powoła argumenty na jego uzasadnienie, tak aby zwiększyć szansę na powodzenie.

 

Dlaczego warto wystąpić o warunkowe umorzenie postępowania?

Za przestępstwo prowadzenia samochodu po alkoholu sąd może orzec karę grzywny, karę ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 2 lat, a obok niej środek karny:

  • zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 3 do 15 lat – tutaj należy pamiętać o tym, że Sąd orzekając zakaz prowadzenia pojazdów, zobowiązany jest orzec zwrot dokumentu uprawniającego do prowadzenia. Do czasu zwrotu dokumentu okres obowiązywania zakazu nie biegnie. Uwzględnienie wniosku o warunkowe umorzenie postępowania oznacza odstąpienie od skazania i ukarania sprawcy uznanego za winnego przestępstwa, i następuje na okres próby od 1. roku do 3. lat. Umarzając warunkowo postępowanie karne, Sąd może odstąpić od orzeczenia o zakazie prowadzenia pojazdów mechanicznych. Należy jednak złożyć taki wniosek i dobrze go uzasadnić.  Dobry adwokat mający doświadczenie w sprawach o prowadzenie pojazdu po alkoholu będzie wiedział na jakie argumenty położyć nacisk i jakie okoliczności mają istotne znaczenie. Po rozpoznaniu wniosku, kiedy Sąd zdecyduje warunkowo umorzyć postępowanie karne, może albo całkowicie odstąpić od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów lub nałożyć zakaz prowadzenia pojazdów na okres do 2. lat
  • świadczenie pieniężne w wysokości od 5000 złotych do 60 000 złotych – wniosek o warunkowe umorzenie postępowania jako jedyny otwiera drogę do starania się o najniższy wymiar świadczenia pieniężnego, w wysokości 5000 złotych. Świadczenie pieniężne Sąd orzeka na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.