Mianem upadłości konsumenckiej określa się upadłość osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej. W wyniku przeprowadzonego postępowania zadłużona osoba ma możliwość uzyskania oddłużenia. Przesłanką wszczęcia postępowania jest niewypłacalność dłużnika – polega ona na tym, że konsument nie jest w stanie wykonać ciążących na nim wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Procedurę inicjuje każdorazowo specjalny wniosek, do złożenia którego uprawniony jet zarówno konsument, jak i wierzyciel (wyłącznie w określonych okolicznościach i wobec przedsiębiorcy). Ewentualne umorzenie dotyczy całości bądź części długów powstałych przed dniem ogłoszenia upadłości.

Upadłość konsumencka osób fizycznych – na czym polega postępowanie? Etap I

Upadłość konsumencka osób fizycznych jako postępowanie składa się z kilku etapów. Pierwszym z nich jest złożenie odpłatnego wniosku. Opłata sądowa za wniosek wynosi 30 zł, jeśli jednak w postępowaniu uczestniczyć ma profesjonalny pełnomocnik, tj. adwokat, radca prawny lub doradca restrukturyzacyjny wnioskujący musi nadto uiścić opłatę skarbową w wysokości 17 zł. Od wniosku i zawartego w nim uzasadnienia w dużej mierze zależeć będzie czy sąd znajdzie podstawy do wszczęcia postępowania, a zatem to, czy upadłość konsumencka dojdzie do skutku. Adwokat Agnieszka Moszczyńska zajmuje się przygotowaniem rzetelnych i dobrze uzasadnionych wniosków – takich, które skłonią sąd do wydania postanowienia w przedmiocie ogłoszenia postępowania upadłościowego właściwego. Wieloletnie doświadczenie sprawia, że mecenas Agnieszka Moszczyńska doskonale wie, co powinno zostać zawarte w uzasadnieniu wniosku, by było ono przekonujące dla sądu.

Upadłość konsumencka osób fizycznych – na czym polega postępowanie? Etap II

Jeżeli sąd przychyli się do wniosku, rozpoczyna się właściwe postępowanie upadłościowe. Wówczas powołani zostają sędzia-komisarz oraz syndyk, których zadaniem jest prowadzenie postępowania. Następnie dochodzi do ustalenia masy upadłościowej, czyli majątku dłużnika, listy wierzytelności oraz – w konsekwencji – spieniężenia majątku przez syndyka. W ten sposób upadłość konsumencka osób fizycznych prowadzi do zaspokojenia wierzytelności przysługujących wierzycielom. Kancelaria adwokat Agnieszki Moszczyńskiej zajmuje się profesjonalnym reprezentowaniem stron w toku postępowania upadłościowego – niezależnie od tego, czy chodzi o działanie w imieniu wierzycieli, czy konsumenta. Tym, co wyróżnia Kancelarię jest indywidualne podejście do każdego Klienta, które pozwala nam prowadzić sprawę zgodnie z jego oczekiwaniami i potrzebami.

W razie gdyby majątek wierzycieli nie zaspokoił w całości wszystkich wierzytelności bądź konsument w ogóle nie dysponował żadnym majątkiem, sąd może zdecydować się na ustalenie planu spłaty wierzycieli (maksymalnie na 36 miesięcy). W ramach owego planu konsument zobowiązany jest do dokonywania comiesięcznych płatności w ratach, których wysokość ustali sąd. Po wykonaniu planu spłaty wierzycieli dochodzi do umorzenia pozostałych zobowiązań. Co ważne, w sytuacji, gdy dłużnik nie posiada majątku, pominięte zostają etapy likwidacji majątku oraz ustalenia planu spłaty, a długi zostają umorzone.

Upadłość konsumencka – skutki

Skutkiem upadłości konsumenckiej jest oddłużenie – częściowe bądź całościowe – konsumenta. Już w początkowej fazie postępowania dłużnik odczuwa pozytywne skutki ogłoszenia upadłości – wszystkie postępowania egzekucyjne wszczęte przez wierzycieli zostają zawieszone a następnie umorzone. Nie do przecenienia jest również fakt, że upadłość konsumencka osób fizycznych zwiększa komfort psychiczny konsumenta, który odtąd nie musi martwić się dłużej o własne zadłużenie. Należy przy tym pamiętać, że skuteczność upadłości w dużej mierze zależy od profesjonalnego wsparcia prawnego, w które w większości przypadków może okazać się właściwie nieodzowne.

Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Polityka bezpieczeństwa
Jak wyłączyć pliki cookies?
ROZUMIEM