Mianem upadłości konsumenckiej określa się upadłość osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej. W wyniku przeprowadzonego postępowania zadłużona osoba ma możliwość uzyskania oddłużenia. Przesłanką wszczęcia postępowania jest niewypłacalność dłużnika – polega ona na tym, że konsument nie jest w stanie wykonać ciążących na nim wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Procedurę inicjuje każdorazowo specjalny wniosek, do złożenia którego uprawniony jet zarówno konsument, jak i wierzyciel (wyłącznie w określonych okolicznościach i wobec przedsiębiorcy). Ewentualne umorzenie dotyczy całości bądź części długów powstałych przed dniem ogłoszenia upadłości.

Upadłość konsumencka osób fizycznych – na czym polega postępowanie? Etap I

Upadłość konsumencka osób fizycznych jako postępowanie składa się z kilku etapów. Pierwszym z nich jest złożenie odpłatnego wniosku. Opłata sądowa za wniosek wynosi 30 zł, jeśli jednak w postępowaniu uczestniczyć ma profesjonalny pełnomocnik, tj. adwokat, radca prawny lub doradca restrukturyzacyjny wnioskujący musi nadto uiścić opłatę skarbową w wysokości 17 zł. Od wniosku i zawartego w nim uzasadnienia w dużej mierze zależeć będzie czy sąd znajdzie podstawy do wszczęcia postępowania, a zatem to, czy upadłość konsumencka dojdzie do skutku. Adwokat Agnieszka Moszczyńska zajmuje się przygotowaniem rzetelnych i dobrze uzasadnionych wniosków – takich, które skłonią sąd do wydania postanowienia w przedmiocie ogłoszenia postępowania upadłościowego właściwego. Wieloletnie doświadczenie sprawia, że mecenas Agnieszka Moszczyńska doskonale wie, co powinno zostać zawarte w uzasadnieniu wniosku, by było ono przekonujące dla sądu.

Upadłość konsumencka osób fizycznych – na czym polega postępowanie? Etap II

Jeżeli sąd przychyli się do wniosku, rozpoczyna się właściwe postępowanie upadłościowe. Wówczas powołani zostają sędzia-komisarz oraz syndyk, których zadaniem jest prowadzenie postępowania. Następnie dochodzi do ustalenia masy upadłościowej, czyli majątku dłużnika, listy wierzytelności oraz – w konsekwencji – spieniężenia majątku przez syndyka. W ten sposób upadłość konsumencka osób fizycznych prowadzi do zaspokojenia wierzytelności przysługujących wierzycielom. Kancelaria adwokat Agnieszki Moszczyńskiej zajmuje się profesjonalnym reprezentowaniem stron w toku postępowania upadłościowego – niezależnie od tego, czy chodzi o działanie w imieniu wierzycieli, czy konsumenta. Tym, co wyróżnia Kancelarię jest indywidualne podejście do każdego Klienta, które pozwala nam prowadzić sprawę zgodnie z jego oczekiwaniami i potrzebami.

W razie gdyby majątek wierzycieli nie zaspokoił w całości wszystkich wierzytelności bądź konsument w ogóle nie dysponował żadnym majątkiem, sąd może zdecydować się na ustalenie planu spłaty wierzycieli (maksymalnie na 36 miesięcy). W ramach owego planu konsument zobowiązany jest do dokonywania comiesięcznych płatności w ratach, których wysokość ustali sąd. Po wykonaniu planu spłaty wierzycieli dochodzi do umorzenia pozostałych zobowiązań. Co ważne, w sytuacji, gdy dłużnik nie posiada majątku, pominięte zostają etapy likwidacji majątku oraz ustalenia planu spłaty, a długi zostają umorzone.

Upadłość konsumencka osób fizycznych – pomoc dla zadłużonych

Przeprowadzenie procesu sądowego wiąże się nie tylko z możliwością oddłużenia, ale również skorzystania z kilku udogodnień, które mogą być ratunkiem w niekorzystnej sytuacji. Gdy syndyk zajmie dom lub mieszkanie wnioskodawcy, należy ubiegać się o możliwość skorzystania ze środków na wynajem lokalu mieszkalnego. Pomoc ze strony państwa w tym zakresie może obejmować okres od roku do dwóch lat. Bardzo ważna w procesie upadłości konsumenckiej osób fizycznych jest również możliwość kontroli pracy syndyka. Powołany do tej funkcji urzędnik wiele decyzji podejmuje samodzielnie, dlatego bacznie należy monitorować jego działania, aby nie ucierpiał na tym interes wnioskodawcy. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości możliwe jest złożenie skargi na pracę syndyka do właściwego organu wymiaru sprawiedliwości.


adw. Agnieszka Moszczyńska

Adwokat we Wrocławiu - absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Aplikację adwokacką odbyła w ORA we Wrocławiu i jest wpisana na listę adwokatów prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką we Wrocławiu. W trakcie aplikacji odbywanej pod patronatem prof. dr hab. adw Jacka Giezka uzyskała szeroką wiedzę i praktykę z zakresu prawa cywilnego, handlowego, gospodarczego, prawa pracy, prawa karnego oraz podatków. Biegle posługuje się językiem angielskim, zna język niemiecki.

Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Polityka bezpieczeństwa
Jak wyłączyć pliki cookies?
ROZUMIEM