Prawo rodzinne Wrocław, to niezwykle ważny, dotykający codziennych spraw dział prawa i wymaga aby dobry adwokat Wrocław miał nie tylko wiedzę o obowiązujących przepisach prawa polskiego i prawa międzynarodowego, ale także doświadczenie. Dobry adwokat specjalizujący się w dziedzinie prawa rodzinnego musi wykazywać dużo zaangażowania, empatii i determinacji, szczególnie w przypadku prowadzenia spraw o alimenty, spraw rozwodowych, spraw o ustalenie kontaktów z dziećmi oraz dotyczących władzy rodzicielskiej.

Skuteczny adwokat

Dobry adwokat będzie bardziej skuteczny, jeżeli będzie prowadzić sprawę kompleksowo. Oznacza to, że adwokat, w ramach prowadzenia sprawy np. o alimenty lub sprawy rozwodowej, zajmuje się wszystkimi kwestiami związanymi z dokumentami i terminami. Dzięki temu, zarówno przed wszczęciem jak i w trakcie postępowania, adwokat będzie wiedział, jakie dokumenty zostały już przedstawione w Sądzie, a jakie jeszcze należy dostarczyć aby wykazać racje klienta, udowodnić słuszność jego argumentów i zwiększyć szanse na wygranie sprawy. Podejmując decyzję o przyjęciu sprawy, gwarantujemy, że poświęcimy jej należytą uwagę i poprowadzimy tak jak to jest najlepiej możliwe w danym przypadku.

Dzięki dobrej organizacji pracy dobry adwokat Wrocław poświęca każdej sprawie tyle uwagi, ile jest niezbędne dla jej właściwego prowadzenia, a każdy klient jest na bieżąco informowany o przebiegu sprawy. Kancelaria Adwokacka Wrocław stara się także pilnować, aby sprawa przebiegała możliwie płynnie, i bez nieuzasadnionych opóźnień. W tym celu skuteczny adwokat pozostaje w stałym kontakcie z sądami, pilnując aby rozpoznanie sprawy następowało bez zbędnej zwłoki, oczywiście jak na nasze realia.

Gwarancja rzetelności

Współpraca z Kancelarią Adwokacką Wrocław to gwarancja, że zostaną podjęte wszelkie możliwe środki, aby zapewnić przeprowadzenie sprawy w sposób najkorzystniejszy. Skuteczny Adwokat Agnieszka Moszczyńska, jako doświadczony prawnik ma świadomość, jak ważna jest pełna, bieżąca informacja na temat podejmowanych działań, ich celu i konsekwencjach. Klienci Kancelarii nigdy nie są pozbawieni kontroli nad prowadzoną sprawą, ale nie są obciążeni koniecznością pilnowania terminów ani innych formalności związanych z postępowaniem sądowym w sprawach dotyczących prawa rodzinnego. Powierzając Kancelarii Prawnej Adwokat Agnieszki Moszczyńskiej sprawę dotyczącą alimentów, sprawę o rozwód, o podział majątku, o władzę rodzicielską lub inną sprawę z zakresu prawa rodzinnego, mają Państwo gwarancję profesjonalizmu, staranności oraz indywidualnego podejścia.

Ogólnopolska działalność adwokacka

Kancelaria Adwokacka Wrocław adwokat Agnieszki Moszczyńskiej prowadzi sprawy na terenie całej Polski. Klienci Kancelarii w ramach rzetelnej pomocy prawnej, w szczególności w sprawach dotyczących delikatnej materii jaką jest prawo rodzinne, otrzymują pełne wsparcie. Adwokat Agnieszka Moszczyńska każdej sprawie poświęca należytą uwagę i dokłada starań, aby znaleźć rozwiązanie najlepsze w danej sytuacji.

Podczas wieloletniej praktyki, prowadząc liczne sprawy rodzinne zdobyła doświadczenie:

w sprawach małżeńskich o:

 • rozwód – zarówno z wyłącznej winy jednego z małżonków, jak i bez orzekania o winie, o separację,
 • unieważnienie małżeństwa,
 • ustanowienie rozdzielności majątkowej,
 • podział majątku dorobkowego małżonków,
 • alimenty od małżonka, w tym alimenty po rozwodzie,

w sprawach dotyczących dzieci, których przedmiotem są :

 • alimenty na dziecko, w tym podwyższenie alimentów lub obniżenie alimentów już zasądzonych,
 • władza rodzicielska – zawieszenie, organicznie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej,
 • umieszczenie w rodzinie zastępczej,
 • kontakty z dzieckiem,
 • pochodzenie dziecka, w tym zaprzeczenie ojcostwa, ustalenie ojcostwa, o unieważnienie uznania dziecka,
 • uprowadzenie dziecka, w tym uprowadzenie dziecka za granicę.

Prawo rodzinne dotyczy także postępowania o ubezwłasnowolnienie oraz zagadnień takich jak opieka, kuratela, przysposobienie. Również w tych sprawach nasi klienci mogą liczyć na fachową pomoc prawną – doradztwo oraz wsparcie podczas procesu sądowego. Wieloletnie doświadczenie adwokat Agnieszki Moszczyńskiej przekłada się na dobre wyczucie, trafną ocenę okoliczności i prowadzenie spraw w sposób najbardziej adekwatny do danej sytuacji.

Kancelaria zapewnia także doradztwo i prowadzenie trudnych spraw o przymusowe leczenie psychiatryczne lub odwykowe.

Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Polityka bezpieczeństwa
Jak wyłączyć pliki cookies?
ROZUMIEM