Zmiana branży, niezadowalające warunki pracy, osobiste plany – powodów wypowiedzenia umowy o pracę może być dużo. Należy pamiętać, że każda ze stron umowy o pracę może rozwiązać umowę za wypowiedzeniem. Oświadczenie pracownika musi być wyraźne i jednoznaczne i nie wymaga żadnej szczególnej formy. Z kolei pracodawca powinien złożyć takie oświadczenie na piśmie, bo chociaż oświadczenie pracodawcy o wypowiedzeniu umowy złożone ustnie jest skuteczne, to naraża go na odpowiedzialność i daje pracownikowi podstawę do dochodzenia roszczeń przed sądem pracy.

Każdego rodzaju umowa o pracę może być rozwiązana za wypowiedzeniem. Należy jednak pamiętać, że wymogi merytoryczne i formalne, a także rodzaj roszczeń pracownika w sytuacji wypowiedzenia umowy o pracę, zależą od rodzaju umowy łączącej go z pracodawcą. Największą ochroną cieszą się pracownicy zatrudnieni na czas nieokreślony, ponieważ obejmuje ich ogólna ochrona prze wypowiedzeniem.

Ponieważ rozwiązanie umowy następuje dopiero z upływem okresu wypowiedzenia, do tego czasu pracownik cały czas jest zatrudniony.  W przypadku umowy na okres próbny długość okresu wypowiedzenia jest uzależniona od trwania okresu próby. Natomiast długość okresu wypowiedzenia umów na czas nieokreślony oraz określony są zależne od stażu pracy pracownika. Negocjując warunki umowy o pracę trzeba pamiętać, że ustawowy okres wypowiedzenia można wydłużyć.

Prawo pracy – od czego zależy okres wypowiedzenia?

Przede wszystkim należy wziąć pod uwagę, że kodeks pracy przewiduje różne okresy wypowiedzenia ze względu na rodzaj umowy o pracę. Inne zasady dotyczą umów na okres próbny, tu długość okresu wypowiedzenia umowy jest uzależniona od trwania okresu próby, a inne odnoszą się do umów na czas określony lub nieokreślony. Wszystkie jednak okresy wypowiedzenia regulowane przez prawo pracy to minimum, które strony zawierając umowę mogą zmienić na korzyść pracownika. Okres wypowiedzenia w przypadku umów na czas określony lub nieokreślony zależny jest od stażu pracy w danej firmie. Jeżeli jest on krótszy niż 6 miesięcy, minimalny czas na rozstanie się z firmą wynosi 2 tygodnie, jeśli dłuższy niż pół roku, ale krótszy niż 3 lata – 1 miesiąc. Przy stażu pracy powyżej 3 lat są to już 3 miesiące.

Inaczej te przedziały czasowe kształtują się, gdy sytuacja dotyczy umowy na okres próbny. Gdy okres próby nie przekracza 2 tygodni, obowiązuje trzydniowy okres wypowiedzenia, przy okresie próby powyżej dwóch tygodni – obowiązuje tygodniowy okres wypowiedzenia, a w przypadku okresu próby wynosi trzy miesiące – obowiązuje dwutygodniowy okres wypowiedzenia.

Ustalenie okresy wypowiedzenia w pracy

Prawo pracy – jak obliczyć okres wypowiedzenia?

Bardzo często klienci mają problem z ustaleniem, kiedy dokładnie okres wypowiedzenia się zaczyna, a kiedy kończy. Kodeks pracy przewiduje specyficzny sposób liczenia upływu okresy wypowiedzenia określonych w tygodniach lub miesiącach. I tak okresy wypowiedzenia liczone w tygodniach kończą się w sobotę, a okresy wypowiedzenia określone w miesiącach kończą się w ostatnim dniu miesiąca kalendarzowego. Dlatego jeżeli wypowiedzenie umowy zostanie złożone np. w połowie miesiąca, to okres wypowiedzenia będzie de facto dłuższy.


adw. Agnieszka Moszczyńska

Adwokat we Wrocławiu - absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Aplikację adwokacką odbyła w ORA we Wrocławiu i jest wpisana na listę adwokatów prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką we Wrocławiu. W trakcie aplikacji odbywanej pod patronatem prof. dr hab. adw Jacka Giezka uzyskała szeroką wiedzę i praktykę z zakresu prawa cywilnego, handlowego, gospodarczego, prawa pracy, prawa karnego oraz podatków. Biegle posługuje się językiem angielskim, zna język niemiecki.

Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Polityka bezpieczeństwa
Jak wyłączyć pliki cookies?
ROZUMIEM