Jednym z obszarów działalności Kancelarii Agnieszki Moszczyńskiej jest wspólnotowe prawo mieszkaniowe. Mianem wspólnoty mieszkaniowej w prawie lokalowym określa się ogół właścicieli lokali mieszkaniowych, które wchodzą w skład nieruchomości.

Wspólnoty mieszkaniowe w prawie lokalowym

Wspólnota powstaje z mocy prawa w chwili wyodrębnienia w nieruchomości należącej do osoby fizycznej, gminy bądź dewelopera pierwszego lokalu. Nieco inaczej rzecz się ma w odniesieniu do nieruchomości, będących własnością spółdzielni mieszkaniowych – powstanie wspólnoty mieszkaniowej wiąże się wówczas najczęściej z koniecznością podjęcia odrębnej uchwały przez właścicieli lokali. Adwokat Agnieszka Moszczyńska zajmuje się profesjonalnym doradztwem dotyczącym po pierwsze tworzenia wspólnot mieszkaniowych zgodnie z przepisami obowiązującego prawa oraz, po wtóre, późniejszego funkcjonowania wspólnoty. W Kancelarii udzielane są porady prawne dotyczące praw i obowiązków poszczególnych właścicieli lokali oraz relacji między organami, przez które wspólnota działa. Jako że działalność wspólnoty bardzo często wiąże się z występowaniem sporów i konfliktów warto skorzystać z profesjonalnej obsługi prawnej, która będzie skutecznie im przeciwdziałać.

Prawo lokolowe - profesjonalne porady prawne

Z uwagi na rozległy zakres zagadnień jakie reguluje prawo lokalowe, prowadzenie sprawy zawsze jest dostosowane do indywidualnych potrzeb Klienta. Priorytet Kancelarii Agnieszki Moszczyńskiej to drobiazgowe poznanie jego potrzeb i wymagań. Tylko dzięki odpowiedniej komunikacji – otwartej i przejrzystej – możliwe jest ich zrekonstruowanie a następnie ustanowienie celem wszystkich działań prawnych podejmowanych na rzecz zainteresowanego. Indywidualne podejście pozwala spełnić zróżnicowane oczekiwania Klientów i w konsekwencji osiągnąć ich satysfakcję.

Prawo lokolowe - zakres świadczonych usług

Z zakresu prawa lokalowego Kancelaria prowadzi sprawy dotyczące:

  • ochrony praw lokatorów,
  • ustanowienia odrębnej własności lokalu,
  • wykupu lokalu,
  • praw i obowiązków właścicieli lokali,
  • opróżnienia i wydania lokalu właścicielowi (eksmisja),
  • zarządu nieruchomością wspólną,
  • zaskarżania uchwał wspólnot mieszkaniowych.

Kancelaria prowadzi sprawy dotyczące wszelkich aspektów prawa lokalowego. Doradzamy naszym klientom już na etapie zawierania umów deweloperskich , dokonując ich analizy oraz uczestnicząc w negocjacjach postanowień tych umów z deweloperem.

Zajmujemy się także dochodzeniem wykonania przez dewelopera obowiązków wynikających z umowy, dochodzeniem kar umownych oraz odszkodowań wynikających z nienależytego wykonania lub niewykonania umowy deweloperskiej.

Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Polityka bezpieczeństwa
Jak wyłączyć pliki cookies?
ROZUMIEM