Wielu Polaków, którzy układają lub już ułożyli sobie życie za granicą, pozostawiło za sobą w karu jakieś niezakończone sprawy. Często albo wyjechali w trakcie kiedy trwało postępowanie karne albo po tym jak zapadł już wyrok, którym została wobec nich orzeczona kara pozbawiania wolności lub też kara grzywny, która na skutek niezapłacenia została zamieniona na karę pozbawiania wolności.

Po kilku latach okazuje się, że osoba jest poszukiwana najpierw listem gończym na terenie Polski a następnie jest poszukiwana ENA – Europejski Nakaz Aresztowania do odbycia wyroku w Polsce. Co robić gdy jestem poszukiwany ENA? Czy jest możliwość przekazania wyroku wydanego w Polsce do wykonania za granicę?

Najpierw trzeba się zastanowić, czy zostały podjęte wszystkie możliwe starania o wstrzymanie wykonania kary pozbawienia wolności w oparciu o prawo polskie.

Po drugie, należy pamiętać że nie można przekazać do wykonania za granicę wyroków które uprawomocniły się przez dniem 5.12.2011r. Czyli niestety nie każdy wyrok można odsiedzieć za granicą. Przepisy regulujące kwestie przekazania do wykonania wyroku wydanego przez polski sąd za granicę zostały wprowadzone do kodeksu postępowania karnego ustawą zmieniającą z dnia 16.09.2011roku. Przepis przejściowy do tej ustawy tj. art. 4, stanowi, że rozdziałów 66f i 66g kpk nie stosuje się do orzeczeń wydanych przed 5.12.2011r.

O przekazanie wyroku do wykonania za granicę musi się zwrócić sąd polski do sądu zagranicznego lub do innego właściwego organu państwa przyjmującego do wykonania wyrok do wykonania. Należy zatem ustalić jaka instytucja będzie właściwa w danym państwie i do niej skierować wniosek. Można to ustalić w oparciu o Tabelę implementacyjną do Decyzji Ramowej 2008/909/WSiSW, bądź zapytać o udzielenie informacji przez Europejską Sieć Sądową. Wszystko to wymaga wiedzy oraz chęci wykonania dodatkowej pracy. Nie wszyscy pracownicy sądów mają na to ochotę.

W tego typu sprawach pomocny będzie dobry adwokat, który wyszuka odpowiednie przepisy i ułatwi życie sądowi, co będzie niewątpliwie z korzyścią dla klienta i zwiększyć może szanse na powodzenie wniosku.


adw. Agnieszka Moszczyńska

Adwokat we Wrocławiu - absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Aplikację adwokacką odbyła w ORA we Wrocławiu i jest wpisana na listę adwokatów prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką we Wrocławiu. W trakcie aplikacji odbywanej pod patronatem prof. dr hab. adw Jacka Giezka uzyskała szeroką wiedzę i praktykę z zakresu prawa cywilnego, handlowego, gospodarczego, prawa pracy, prawa karnego oraz podatków. Biegle posługuje się językiem angielskim, zna język niemiecki.

Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Polityka bezpieczeństwa
Jak wyłączyć pliki cookies?
ROZUMIEM