Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym przez wspólników spółki cywilnej - ulgi ZUS

Spółka cywilna jest w zasadzie umową pomiędzy osobami, które wspólnie chcą zaangażować się w prowadzenie biznesu. Nie jest jednak pracodawcą, ani płatnikiem składek na ubezpieczenie społeczne  zatrudnionych pracowników. Ubezpieczeniu społecznemu podlega prowadzenie działalności gospodarczej na podstawie właściwych przepisów, a nie sam fakt uczestniczenia w spółce cywilnej.

Wieloletnia obsługa prawna firm pozwala nam dostrzec z jakimi problemami mierzą się przedsiębiorcy. Zmieniające się przepisy, w tym te dotyczące ubezpieczeń społecznych, nasuwają wiele wątpliwości. Często naszym Klientom zwracamy uwagę, że wszelkie preferencje, w tym ulgi składkowe, są powiązane ściśle z osobą podlegającą ubezpieczeniom społecznym. Dlatego to od kiedy i jak długo można z nich skorzystać należy oceniać konkretnie w stosunku do każdej osoby ubezpieczonej.

Rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej w ramach spółki cywilnej oznacza, że ci wspólnicy w ciągu 24 miesięcy od daty rozpoczęcia działalności korzystają z ulg w składkach ZUS. Jeżeli np. po kilku miesiącach postanowi dołączyć do spółki kolejny wspólnik, to możliwość skorzystania przez niego z ulgi w składkach ZUS należy oceniać odrębnie. Przypominamy, że w sytuacji kiedy przystąpienie do spółki zbiega się z rozpoczęciem działalności, to okres do korzystania z ulgi na start lub preferencyjnych składek liczy się dla niego od tej daty.