Aktualności

Jakiemu ustawodawstwu podlega pracownik w okresie zatrudnienia w innym państwie Unii Europejskiej?

Zagadnienia dotyczące wspólnotowej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego budzą w praktyce wiele...

Ochrona danych osobowych właścicieli lokali a wspólnota mieszkaniowa

Czy wspólnota mieszkaniowa powinna podjąć uchwałę o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych...

Zaskarżenie uchwały wspólnoty mieszkaniowej

Duża wspólnota mieszkaniowa podejmuje decyzje, czyli wyraża swoją wolę poprzez podjęcie uchwały.

Coraz częściej ZUS i NFZ kwestionują umowy o dzieło

Wielu przedsiębiorców przez wiele lat zawierało umowy o dzieło, żeby na tej podstawie powierzyć wykonanie...