Aktualności

Uprawnienie do odprawy emerytalnej a rozwiązanie stosunku pracy

W myśl art. 92 Kodeksu Pracy pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności...

Upadłość konsumencka osób fizycznych — na czym polega i jakie są jej skutki?

Mianem upadłości konsumenckiej określa się upadłość osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności...

W jakich okolicznościach Sąd warunkowo umorzy postępowanie w przypadku zatrzymania za jazdę po alkoholu?

Stało się. Popełniłeś błąd, prowadząc auto na podwójnym gazie. Zostałeś zatrzymany do kontroli i okazało...

Koszty sprawy karnej – jakie są i od czego zależą

Na to pytanie nie ma prostej odpowiedzi, gdyż na takie koszty składają się opłaty sądowe oraz wydatki...