Aktualności

Składka zdrowotna od wszystkiego czyli skrajnie niekorzystna nowa rzeczywistość przedsiębiorcy

Chociaż przepisy te mają dopiero etap legislacyjny, wynika z nich, że Ministerstwo Finansów dąży do objęcia...

Odpowiedzialność ubezpieczyciela za nienależyte wykonanie umowy spedycji

Nawiązując do poprzedniego artykułu, w którym wyjaśniłam różnice pomiędzy transportem a spedycją, czas...

Transport a spedycja

Zgodnie z definicją Kodeksu Cywilnego umowa przewozu to taka umowa mocą której przewoźnik zobowiązuje...

Zabezpieczenie alimentów

Sprawa o alimenty, jak każda inna może toczyć się w Sądzie przez kilka miesięcy a nawet około roku w...