Kto odpowiada za wypadek podczas wakacji

Podczas wakacji wiele osób zwraca się do mnie z prośbą o pomoc w związku ze zdarzeniami jakie miały miejsce podczas ich urlopu. Organizatorzy wycieczek  najczęściej próbują przekonać, że ich klient nie ma żadnych praw i jakąkolwiek rozmowę zaczynają dopiero po otrzymaniu pisma z Kancelarii. Z przyjemności pomagam moim klientom dochodzić swoich praw, jednak  uważam, że każdy powinien mieć świadomość, co odpowiada ten, komu powierzamy zorganizowanie naszego wolnego czasu.

 

Jak rzeczywiście wygląda odpowiedzialność organizatora imprezy turystycznej?

 

Jeżeli podczas wakacji dojdzie do zdarzenia, w wyniku którego dziecko dozna uszkodzenia ciała np. na skutek niewłaściwego zabezpieczenia okolicy basenu poślizgnie się i złamie nogę lub ząb, rodzi się pytanie, do kogo skierować roszczenie i o co – czy o odszkodowanie czy zadośćuczynienie.

Otóż odpowiedzialność za takie zdarzenia znajduje podstawę w art. 474 kc oraz art. 48 ust 1 ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, który stanowi że Organizator turystyki ponosi odpowiedzialność za wykonanie usług turystycznych objętych umową o udział w imprezie turystycznej, bez względu na to, czy usługi te mają być wykonane przez organizatora turystyki, czy przez innych dostawców usług turystycznych.

Organizator turystyki odpowiada za działania i zaniechania wszystkich podmiotów z którymi współpracujecie przy świadczeniu usługi turystycznej. Dla oceny jego odpowiedzialności nie ma więc znaczenia czy to działania lub zaniechania organizatora doprowadziły do powstałej szkody, czy też działania osób, którym wykonanie zobowiązania powierzył, a więc m. in. działania przedsiębiorstwa świadczącego usługi hotelarskie. W praktyce obserwuję, że organizatorzy często powołują argument, że  powierzył usługi profesjonaliście (hotelowi), czy też wskazują na brak winy hotelu np. za stan zabezpieczenia antypoślizgowego okolicy basenu dla dzieci.

Nie jest to skuteczne, ponieważ organizator odpowiada na zasadzie ryzyka za  działania i zaniechania osób, z pomocą których organizator zobowiązanie wykonywa, jak również osób, którym wykonanie zobowiązania powierza czyli między innymi za osoby świadczące usługi hotelarskie, co wynika z art. 48 ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.