Zamówienia publiczne

Z zakresu prawa zamówień publicznych prowadzimy sprawy dotyczące:
– postępowania o udzielenie zamówienia,
– umów w sprawach zamówień publicznych,
– ochrony prawnej,
– odwołań i skarg do sądów.

Adwokatura logo