Prawo rodzinne

Niezwykle ważny, a zarazem skomplikowany dział prawa, jakim jest prawo rodzinne, wymaga od prawnika nie tylko wiedzy o obowiązujących przepisach prawa polskiego i prawa międzynarodowego, ale także doświadczenia. Dobry adwokat specjalizujący się w dziedzinie prawa rodzinnego musi wykazywać dużo empatii, ale i determinacji, szczególnie w przypadku prowadzenia spraw o alimenty, spraw rozwodowych czy spraw o ustalenie kontaktów i dotyczących władzy rodzicielskiej. Dobry adwokat będzie bardziej skuteczny, jeżeli będzie prowadzić sprawę kompleksowo. Oznacza to, że adwokat, w ramach prowadzenia sprawy o alimenty lub sprawy rozwodowej, zajmuje się wszystkimi kwestiami związanymi z dokumentacją i terminowością. Dzięki temu, zarówno przed wszczęciem jak i w trakcie postępowania, wiedzą Państwo jakie dokumenty należy dostarczyć i jakie zgłosić argumenty, aby zwiększyć szanse na wygranie sprawy.

Współpraca z naszą kancelarią to gwarancje, że zostaną podjęte wszelkie możliwe środki, aby zapewnić przeprowadzenie sprawy w sposób skuteczny. Adwokat Agnieszka Moszczyńska, prowadząca Kancelarię we Wrocławiu, jako doświadczony prawnik ma świadomość, jak ważna jest pełna, bieżąca informacja na temat podejmowanych działań, ich celu i konsekwencji. Klienci Kancelarii nigdy nie są pozbawieni kontroli nad prowadzoną sprawą, ale nie są obciążeni koniecznością pilnowania terminów ani innych formalności związanych z postępowaniem sądowym w sprawach z dziedziny prawa rodzinnego. Powierzając Kancelarii Prawnej Adwokat Agnieszki Moszczyńskiej sprawę dotyczącą alimentów, sprawę o rozwód, o podział majątku, o władzę rodzicielską lub inną sprawę z zakresu prawa rodzinnego, mają Państwo gwarancję profesjonalizmu, staranności oraz indywidualnego podejścia.

Kancelaria Adwokacka adwokat Agnieszki Moszczyńskiej mieści się we Wrocławiu, jednak prowadzi sprawy na terenie całej Polski. Klienci Kancelarii w ramach rzetelnej pomocy prawnej, w szczególności w sprawach dotyczących delikatnej materii prawa rodzinnego, otrzymują wsparcie emocjonalne. Adwokat Agnieszka Moszczyńska każdej sprawie poświęca należytą uwagę i dokłada starań, aby znaleźć rozwiązanie najlepsze w danej sytuacji.

Podczas wieloletniej praktyki, prowadząc liczne sprawy rodzinne zdobyła doświadczenie:

w sprawach małżeńskich o:

Prowadząc liczne sprawy rodzinne zdobyła doświadczenie :

w sprawach małżeńskich o:

– rozwód – zarówno z wyłącznej winy jednego z małżonków, jak i bez orzekania o winie, o separację,

– unieważnienie małżeństwa,

– ustanowienie rozdzielności majątkowej,

– podział majątku dorobkowego małżonków,

– alimenty od małżonka.

w sprawach dotyczących dzieci, których przedmiotem są :

– alimenty, w tym podwyższenie lub obniżenie alimentów już zasądzonych,

– władza rodzicielska – zawieszenie, organicznie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej,

– kontakty z dzieckiem,

– pochodzenie dziecka, w tym zaprzeczenie ojcostwa, ustalenie ojcostwa, o unieważnienie uznania dziecka,

– uprowadzenie dziecka.

Prawo rodzinne reguluje także kwestie związane z postępowaniem o ubezwłasnowolnienie oraz zagadnienia takie jak opieka, kuratela, przysposobienie. Również w tych sprawach nasi klienci mogą liczyć na fachową pomoc prawną.

Kancelaria zapewnia także doradztwo i prowadzenie trudnych spraw o przymusowe leczenie psychiatryczne lub odwykowe.

Adwokatura logo