Prawo rodzinne

Adwokat Agnieszka Moszczyńska mając na uwadze delikatną materię jaką reguluje prawo rodzinne, oprócz rzetelnej pomocy prawnej zawsze stara się zapewnić swoim klientom wsparcie emocjonalne. Do każdej sprawy podchodzi indywidualnie i dokłada starań, aby znaleźć rozwiązanie najlepsze w danej sytuacji.

Prowadząc liczne sprawy rodzinne zdobyła doświadczenie :

w sprawach małżeńskich o:

– rozwód – zarówno z wyłącznej winy jednego z małżonków, jak i bez orzekania o winie, o separację,

– unieważnienie małżeństwa,

– ustanowienie rozdzielności majątkowej,

– podział majątku dorobkowego małżonków,

– alimenty od małżonka.

w sprawach dotyczących dzieci, których przedmiotem są :

– alimenty, w tym podwyższenie lub obniżenie alimentów już zasądzonych,

– władza rodzicielska – zawieszenie, organicznie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej,

– kontakty z dzieckiem,

– pochodzenie dziecka, w tym zaprzeczenie ojcostwa, ustalenie ojcostwa, o unieważnienie uznania dziecka,

– uprowadzenie dziecka.

Prawo rodzinne reguluje także kwestie związane z postępowaniem o ubezwłasnowolnienie oraz zagadnienia takie jak opieka, kuratela, przysposobienie. Również w tych sprawach nasi klienci mogą liczyć na fachową pomoc prawną

Kancelaria zapewnia także doradztwo i prowadzenie trudnych spraw o przymusowe leczenie psychiatryczne lub odwykowe.

Adwokatura logo