Prawo pracy

Kancelaria adwokat Agnieszki Moszczyńskiej mieści się we Wrocławiu, jednak prowadzi sprawy z zakresu prawa pracy na terenie całej Polski. Pomoc prawna obejmuje wszelkie zagadnienia związane z prawem pracy i w różnych formach – jako stałą obsługę prawną lub doraźne porady prawne, zarówno dla firm, jak i osób indywidualnych.

Priorytetem Kancelarii jest zawsze zabezpieczanie interesów klientów i profesjonalna reprezentacja we wszelkich sprawach dotyczących prawa pracy związanych z bieżącym prowadzeniem działalności gospodarczej, w negocjacjach przedsądowych oraz w postępowaniu sądowym. Adwokat Agnieszka Moszczyńska dzięki praktycznemu doświadczeniu zapewnia skuteczność i wszechstronną pomoc prawną dla prawników oraz pracodawców.

Zakres usług prawa pracy obejmuje:

– sporządzenie i opiniowanie umów o pracę, kontraktów menadżerskich, umów o zakazie konkurencji z uwzględnieniem specyfiki określonego stanowiska,
– przygotowywanie aktów wewnętrznych takich jak regulamin wynagradzania, regulamin pracy,
– sporządzanie pism dotyczących zmiany lub rozwiązania stosunku pracy, takich jak wypowiedzenie umowy o pracę, rozwiązanie umowy o pracę, odwołanie od rozwiązania umowy o pracę,
– prowadzenie na etapie sądowym spraw ze stosunków z zakresu prawa pracy o roszczenia wynikające ze stosunku pracy, w szczególności:
– o roszczenia z tytułu nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia/rozwiązania umowy o pracę (odszkodowanie, przywrócenie do pracy),
– o ustalenie istnienia stosunku pracy,
– o roszczenia związane z czasem pracy: za pracę w godzinach nadliczbowych, diety, ryczałty,
– o roszczenia kierowców zatrudnionych w transporcie krajowym lub międzynarodowym,
– o ochronę dóbr osobistych.
Obszarem praktyki adwokat Agnieszki Moszczyńskiej są także ubezpieczenia społeczne. Wśród spraw prowadzonych przez Kancelarię przeciwko ZUS są sprawy o:
– prawo do emerytury (w tym emerytury w związku z pracą w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze),
– prawo do renty, prawo do zasiłków i świadczeń (w tym zasiłek chorobowy i macierzyński),
– zwrot zasiłku i świadczenia pobranego,
– podleganie ubezpieczeniom społecznym – obowiązkowym i dobrowolnym.

Adwokatura logo