Prawo lokalowe

Z zakresu prawa lokalowego Kancelaria prowadzi sprawy dotyczące:

– ochrony praw lokatorów,
– ustanowienia odrębnej własności lokalu,

– wykupu lokalu,
– praw i obowiązków właścicieli lokali,

– opróżnienia i wydania lokalu właścicielowi (eksmisja),
– zarządu nieruchomością wspólną,

– zaskarżania uchwał wspólnot mieszkaniowych.

Kancelaria prowadzi sprawy dotyczące wszelkich aspektów prawa lokalowego. Doradzamy naszym klientom już na etapie zawierania umów deweloperskich , dokonując ich analizy oraz uczestnicząc w negocjacjach postanowień tych umów z deweloperem.

Zajmujemy się także dochodzeniem wykonania przez dewelopera obowiązków wynikających z umowy, dochodzeniem kar umownych oraz odszkodowań wynikających z nienależytego wykonania lub niewykonania umowy deweloperskiej.

Z uwagi na rozległy zakres zagadnień jakie reguluje prawo lokalowe, prowadzenie sprawy zawsze jest dostosowane do indywidualnych potrzeb Klienta.

Adwokatura logo