Prawo konkurencji

Z zakresu prawa konkurencji prowadzimy sprawy dotyczące:
– postępowania przez Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
– zwalczania nieuczciwej konkurencji,
– ochrony konkurencji i konsumentów.

Adwokatura logo