Prawo gospodarcze, spółki

W zakresie prawa gospodarczego Kancelaria zapewnia kompleksową obsługę podmiotów gospodarczych zarówno osób fizycznych prowadzących działalność jako przedsiębiorca jednoosobowy lub w formie spółki cywilnej, jak i spółek prawa handlowego.  Adwokat Agnieszka Moszczyńska doradza w wyborze formy prowadzenia działalności gospodarczej, a także w wyborze najkorzystniejszych rozwiązań prawnych związanych z wykonywaną działalnością. Prowadzi bieżącą obsługę prawną w ramach stałej współpracy, jak również oferuje doraźną pomoc w ramach konkretnych zleceń.  Obszar praktyki obejmuje między innymi takie czynności jak:

–   opracowanie umowy spółki,

–   zakładanie i rejestracja spółki w KRS,

–   zmiana umowy spółki, zmiana składu osobowego spółki i zgłoszenie zmian do KRS,

–   przeprowadzenie podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego,

–    przekształcanie, rozwiązanie i likwidacja spółek,

–    sporządzanie umów, opiniowanie projektów umów oraz umów już zwartych,

–    reprezentacja w procesach sądowych, administracyjnych oraz przed Urzędem Skarbowym,

–    przeprowadzanie postępowań w ramach postępowania upadłościowego,

–   windykacja należności,

–    prowadzenie spraw o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolony.

Adwokatura logo