Prawo cywline

Z zakresu prawa cywilnego prowadzimy sprawy dotyczące:
– prawa własności (nabycie, wykonywanie przeniesienie i utrata, zasiedzenie, współwłasność, ochrona własności),
– ograniczonych praw rzeczowych( użytkowanie, służebności, zastaw, posiadanie),
– zobowiązań, w szczególności umowy sprzedaży, o dzieło, o roboty budowlane, najmu, dzierżawy, ubezpieczeń majątkowych i osobowych.

Adwokatura logo