Prawo autorskie

Z zakresu prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej prowadzimy sprawy dotyczące:
– własności artystycznej, naukowej i literackiej,
– wynalazków,
– wzorów przemysłowych i użytkowych,
– znaków towarowych,
– rejestracji własności przemysłowej,
– postępowanie przed Urzędem Patentowym.

Adwokatura logo