Prawo administracyjne

Z zakresu prawa administracyjnego prowadzimy sprawy związane z:
– procesem inwestycyjnym i budowlanym,
– postępowaniem przed organami administracji publicznej na wszystkich jego etapach tj. decyzji, odwołania, skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, a także skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Adwokatura logo