Europejski Nakaz Aresztowania

Wielu Polaków, którzy układają lub już ułożyli sobie życie za granicą, pozostawiło za sobą w karu jakieś niezakończone sprawy. Często albo wyjechali w trakcie kiedy trwało postępowanie karne albo po tym jak zapadł już wyrok, którym została wobec nich orzeczona kara pozbawiania wolności lub też kara grzywny, która na skutek niezapłacenia została zamieniona na karę pozbawiania wolności.

Po kilku latach okazuje się, że osoba jest poszukiwana najpierw listem gończym na terenie Polski a następnie jest poszukiwana ENA – Europejski Nakaz Aresztowania do odbycia wyroku w Polsce. Co robić gdy jestem poszukiwany ENA? Czy jest możliwość przekazania wyroku wydanego w Polsce do wykonania za granicę?

Najpierw trzeba się zastanowić, czy zostały podjęte wszystkie możliwe starania o wstrzymanie wykonania kary pozbawienia wolności w oparciu o prawo polskie.

Po drugie, należy pamiętać że nie można przekazać do wykonania za granicę wyroków które uprawomocniły się przez dniem 5.12.2011r. Czyli niestety nie każdy wyrok można odsiedzieć za granicą. Przepisy regulujące kwestie przekazania do wykonania wyroku wydanego przez polski sąd za granicę zostały wprowadzone do kodeksu postępowania karnego ustawą zmieniającą z dnia 16.09.2011roku. Przepis przejściowy do tej ustawy tj. art. 4, stanowi, że rozdziałów 66f i 66g kpk nie stosuje się do orzeczeń wydanych przed 5.12.2011r.

O przekazanie wyroku do wykonania za granicę musi się zwrócić sąd polski do sądu zagranicznego lub do innego właściwego organu państwa przyjmującego do wykonania wyrok do wykonania. Należy zatem ustalić jaka instytucja będzie właściwa w danym państwie i do niej skierować wniosek. Można to ustalić w oparciu o Tabelę implementacyjną do Decyzji Ramowej 2008/909/WSiSW, bądź zapytać o udzielenie informacji przez Europejską Sieć Sądową. Wszystko to wymaga wiedzy oraz chęci wykonania dodatkowej pracy. Nie wszyscy pracownicy sądów mają na to ochotę.

W tego typu sprawach pomocny będzie dobry adwokat, który wyszuka odpowiednie przepisy i ułatwi życie sądowi, co będzie niewątpliwie z korzyścią dla klienta i zwiększyć może szanse na powodzenie wniosku.

Co robić w przypadku, gdy, pomimo istnienia prawomocnego orzeczenia sądu rodzinnego określającego sposób wykonywania kontaktów z dzieckiem, rodzic, z którym na stałe przebywa małoletnie dziecko, na stałe mieszka w innym Państwie członkowskim, utrudnia lub uniemożliwia drugiemu rodzicowi kontakt z dzieckiem?

W swojej praktyce jako pełnomocnik w sprawach rodzinnych często spotykam się z tzw. sprawami transgranicznymi. Mają one miejsce wtedy, kiedy rodzic w którego miejscu zamieszkania ustalono stały pobyt małoletniego dziecka, czy to na podstawie wyroku rozwodowego, postanowienia w zakresie władzy rodzicielskiej i kontaktów, czy też ugody sądowej, na stałe mieszka w innym Państwie Członkowskim, niż państwo pochodzenia. Niestety, nierzadko rodzic, z którym dziecko zamieszkuje zagranicą, uniemożliwia wykonywanie zasądzonych kontaktów drugiemu z rodziców.

Czytaj więcej

Problem odpowiedzialności osób występujących w programach reality show za naruszenie dóbr osobistych poprzez wpisy na portalach społecznościowych

W ostatnim dwudziestoleciu w Polsce powstało wiele programów typu reality show. Największe stacje telewizyjne, inspirując się dużą popularnością takich programów w Stanach Zjednoczonych i krajach Europy zachodniej, postanowiły odnieść taki sam sukces u polskiego odbiorcy rodzimymi produkcjami. Koncepcja reality show zakłada udział w nim przede wszystkim osób nie związanych z telewizją i nie mających doświadczenia w występach przed kamerą, które godzą się na to, aby ich codzienne życie, np. na określonej, zamkniętej przestrzeni, jak np. w domu, albo udział w specjalnie zaaranżowanych sytuacjach, w których z założenia uczestnicy programu maja zachowywać się naturalnie, było nagrywane przez kamery i pokazywane szerokiej publiczności, niekiedy w transmisji na żywo.

Czytaj więcej

Adwokatura logo