Co robić w przypadku, gdy, pomimo istnienia prawomocnego orzeczenia sądu rodzinnego określającego sposób wykonywania kontaktów z dzieckiem, rodzic, z którym na stałe przebywa małoletnie dziecko, na stałe mieszka w innym Państwie członkowskim, utrudnia lub uniemożliwia drugiemu rodzicowi kontakt z dzieckiem?

W swojej praktyce jako pełnomocnik w sprawach rodzinnych często spotykam się z tzw. sprawami transgranicznymi. Mają one miejsce wtedy, kiedy rodzic w którego miejscu zamieszkania ustalono stały pobyt małoletniego dziecka, czy to na podstawie wyroku rozwodowego, postanowienia w zakresie władzy rodzicielskiej i kontaktów, czy też ugody sądowej, na stałe mieszka w innym Państwie Członkowskim, niż państwo pochodzenia. Niestety, nierzadko rodzic, z którym dziecko zamieszkuje zagranicą, uniemożliwia wykonywanie zasądzonych kontaktów drugiemu z rodziców.

Czytaj więcej

Problem odpowiedzialności osób występujących w programach reality show za naruszenie dóbr osobistych poprzez wpisy na portalach społecznościowych

W ostatnim dwudziestoleciu w Polsce powstało wiele programów typu reality show. Największe stacje telewizyjne, inspirując się dużą popularnością takich programów w Stanach Zjednoczonych i krajach Europy zachodniej, postanowiły odnieść taki sam sukces u polskiego odbiorcy rodzimymi produkcjami. Koncepcja reality show zakłada udział w nim przede wszystkim osób nie związanych z telewizją i nie mających doświadczenia w występach przed kamerą, które godzą się na to, aby ich codzienne życie, np. na określonej, zamkniętej przestrzeni, jak np. w domu, albo udział w specjalnie zaaranżowanych sytuacjach, w których z założenia uczestnicy programu maja zachowywać się naturalnie, było nagrywane przez kamery i pokazywane szerokiej publiczności, niekiedy w transmisji na żywo.

Czytaj więcej

Adwokatura logo