Postępowanie karne a wyjazd za granicę

Wiele osób, które zmieniły miejsce zamieszkania i wyjechały za granicę do Anglii czy Niemiec, pozostawiło w Polsce sprawy karne na różnym etapie postępowania karnego. Po wielu latach okazuje się, że został za nimi wydany list gończy albo wręcz Europejski Nakaz Aresztowania. Wówczas zastanawiają się, co należy zrobić. Czytaj więcej

Europejski Nakaz Aresztowania

Wielu Polaków, którzy układają lub już ułożyli sobie życie za granicą, pozostawiło za sobą w karu jakieś niezakończone sprawy. Często albo wyjechali w trakcie kiedy trwało postępowanie karne albo po tym jak zapadł już wyrok, którym została wobec nich orzeczona kara pozbawiania wolności lub też kara grzywny, która na skutek niezapłacenia została zamieniona na karę pozbawiania wolności.

Po kilku latach okazuje się, że osoba jest poszukiwana najpierw listem gończym na terenie Polski a następnie jest poszukiwana ENA – Europejski Nakaz Aresztowania do odbycia wyroku w Polsce. Co robić gdy jestem poszukiwany ENA? Czy jest możliwość przekazania wyroku wydanego w Polsce do wykonania za granicę?

Czytaj więcej

Adwokatura logo