Postępowanie karne a wyjazd za granicę

Wiele osób, które zmieniły miejsce zamieszkania i wyjechały za granicę do Anglii czy Niemiec, pozostawiło w Polsce sprawy karne na różnym etapie postępowania karnego. Po wielu latach okazuje się, że został za nimi wydany list gończy albo wręcz Europejski Nakaz Aresztowania. Wówczas zastanawiają się, co należy zrobić. Czytaj więcej

Europejski Nakaz Aresztowania

Wielu Polaków, którzy układają lub już ułożyli sobie życie za granicą, pozostawiło za sobą w karu jakieś niezakończone sprawy. Często albo wyjechali w trakcie kiedy trwało postępowanie karne albo po tym jak zapadł już wyrok, którym została wobec nich orzeczona kara pozbawiania wolności lub też kara grzywny, która na skutek niezapłacenia została zamieniona na karę pozbawiania wolności.

Po kilku latach okazuje się, że osoba jest poszukiwana najpierw listem gończym na terenie Polski a następnie jest poszukiwana ENA – Europejski Nakaz Aresztowania do odbycia wyroku w Polsce. Co robić gdy jestem poszukiwany ENA? Czy jest możliwość przekazania wyroku wydanego w Polsce do wykonania za granicę?

Czytaj więcej

Co robić w przypadku, gdy, pomimo istnienia prawomocnego orzeczenia sądu rodzinnego określającego sposób wykonywania kontaktów z dzieckiem, rodzic, z którym na stałe przebywa małoletnie dziecko, na stałe mieszka w innym Państwie członkowskim, utrudnia lub uniemożliwia drugiemu rodzicowi kontakt z dzieckiem?

W swojej praktyce jako pełnomocnik w sprawach rodzinnych często spotykam się z tzw. sprawami transgranicznymi. Mają one miejsce wtedy, kiedy rodzic w którego miejscu zamieszkania ustalono stały pobyt małoletniego dziecka, czy to na podstawie wyroku rozwodowego, postanowienia w zakresie władzy rodzicielskiej i kontaktów, czy też ugody sądowej, na stałe mieszka w innym Państwie Członkowskim, niż państwo pochodzenia. Niestety, nierzadko rodzic, z którym dziecko zamieszkuje zagranicą, uniemożliwia wykonywanie zasądzonych kontaktów drugiemu z rodziców.

Czytaj więcej

Problem odpowiedzialności osób występujących w programach reality show za naruszenie dóbr osobistych poprzez wpisy na portalach społecznościowych

W ostatnim dwudziestoleciu w Polsce powstało wiele programów typu reality show. Największe stacje telewizyjne, inspirując się dużą popularnością takich programów w Stanach Zjednoczonych i krajach Europy zachodniej, postanowiły odnieść taki sam sukces u polskiego odbiorcy rodzimymi produkcjami. Koncepcja reality show zakłada udział w nim przede wszystkim osób nie związanych z telewizją i nie mających doświadczenia w występach przed kamerą, które godzą się na to, aby ich codzienne życie, np. na określonej, zamkniętej przestrzeni, jak np. w domu, albo udział w specjalnie zaaranżowanych sytuacjach, w których z założenia uczestnicy programu maja zachowywać się naturalnie, było nagrywane przez kamery i pokazywane szerokiej publiczności, niekiedy w transmisji na żywo.

Czytaj więcej

Spadek – nabycie spadku z dobrodziejstwem inwentarza – zmiany w prawie spadkowym

Ustawą z dnia 20 marca 2015r. o zmianie ustawy – Kodeks Cywilny i niektórych innych ustaw, która zaczęła obowiązywać w dniu 18 października 2015r. został uchylony art. 1016 k.c., polecający wyprowadzić korzystne skutki prawne dla spadkobierców, którzy nie złożyli w terminie żadnego oświadczenia w kwestii przyjęcia spadku.

Czytaj więcej

Prawo jazdy: postępowanie w sprawie odebrania prawa jazdy

Od ponad roku a dokładniej od 18 maja 2015r. obowiązują nowe przepisy Ustawy prawo o ruchu drogowym. Dla kierowców oczywiście najbardziej interesującym zagadnieniem jest utrata prawa jazdy w związku z przekroczeniem dozwolonej prędkości w terenie zabudowanym o 50 km/h.

Kiedy grozi nam odebranie prawa jazdy

Możliwe są różne sytuacje. Czytaj więcej

Adwokatura logo